Dette skjemaet kan berre nyttast av Sunnfjord kommune.